Browsing All Posts published on »نوامبر, 2013«

روحانی نجابت به خرج داد و کم گفت

نوامبر 30, 2013

0

فرشته قاضی حسین مرعشی می گوید که حسن روحانی حیثیت و جایگاه ریاست جمهوری ایران را بازسازی کرد و این جایگاه را در شان مردم ایران ارتقا داد. سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، این مساله را یª 5;ی از دستاوردهای مهم دولت روحانی در صد روز ریاست جمهوری او میداند و همزمان از توافق ژنو به […]

اتاق بازرگانی، به دنبال جانشین نهاوندیان

نوامبر 30, 2013

0

بهروز صمدبیگی طبق قرار قبلی، یکشنبه ۱۰ آذر ماه، بازرگانان ایرانی جانشین محمد نهاوندیان را انتخاب خواهند کرد؛ نهاوندیان که از ریاست اتاق بازرگانی ایران به ریاست دفتر رییس‌جمهوری ایر ;ان رسیده است سرانجام در مقابل خواست منتقدان که ریاست پارلمان بخش خصوصی اقتصاد را با سمت دولتی متناقض می‌دیدند، کوتاه آمد و روز ۲۶ […]

ایران تسلیم مردم سوریه است

نوامبر 30, 2013

0

چند روز قبل ایرانی‌ها شاهد خستگی در چهره رئیس‌جمهور ۶۵ ساله‌شان بودند. انگار که در عرض چند ماه چند سال پیر شده بود. وقتی فایننشیال تایمز این هفته با او مصاحبه کرد ۱۰۰ روز از زمامداری او می‌گذشت و اولین نشانه‌ها از بهبود وضعیت اقتصادی کشور در حال آشکار شدن بود. مهمتر از همه نودونهمین […]

از منشور کوروش تا منشور روحانی

نوامبر 30, 2013

0

شیرزاد عبداللهی دغدغه رئیس جمهور در باره حقوق شهروندی خیلی خوب است، اما راهش نوشتن منشور نیست. مشکل ما اجرا نشدن قانون است. آقای روحانی به عنوان یک سیاستمدار واقع گرا، باید ابتدا مقامات د  8;لتی را ملزم به اجرای قانون کند و بعد برود سراغ قوه قضاییه و نهادهای دیگر و با رایزنی و […]

الا، بی کلنگ

نوامبر 30, 2013

0

توکا نیستانی الا، بی کلنگ- طرح از توکا نیستانی via RSS via RSS

آخرین وی چت و تانگو با زهره خانم

نوامبر 30, 2013

0

ابراهيم نبوي سه روز است دارم به » وی چت» و » تانگو» فکر می کنم؛ یعنی نه که نمی دانم که » وی» یعنی ما به انگلیسی، چت هم می دانم چیست، خودم هم هزار بار چت کردم، تانگو هم می دانم که یک رقص فرانسوی و آرژا& #1606;تینی است که نوع فرانسوی اش […]

سخني با رييس‌جمهور

نوامبر 30, 2013

0

فرشاد مومني خوشبختانه با ظهور وفاق جمعي در سطح كل حاكميت در ارائه داده‌ها و ستانده‌هاي مناقشه هسته‌يي و برقراري نوعي توافق مقدماتي شش ماهه براي حل و فصل آن در ژنو، امروز مي‌توان با ري 610;س‌جمهور محترم همنوا شد كه وقتي چنين موج گسترده‌يي از احساس امنيت و آرامش براي ايرانيان پديد آمده است […]