Browsing All Posts published on »ژوئیه, 2011«

مجسمه ها و سربازان تاریخی ایران را بعد از تخریب به زباله دانی انداختند !

ژوئیه 22, 2011

0

فیلمی که اخیراً در یوتیوب منتشر شده، برای هر ایرانی وطن دوستی بسیار رنج آور است. بر اساس آنچه در این فیلم دیده می شود، مجسمه های اسب و اسب سواران ساری، پس از برچیده شدن از یکی از میدان های قدیمی شهر، تخریب شده و در مکانی مخروبه میان تلی از خاک و سنگ […]

پیشنهادات جمعی از فعالین سبز در مورد راههاي تقویت جنبش اعتراضی

ژوئیه 21, 2011

0

ما به عنوان گروهی از فعالین جنبش سبز در ایران، تصمیم گرفتیم پیشنهادات خود را در رابطه با ادامه و اصلاح راه جنبش که برگرفته از تجربیات حاصل از اتفاقات دو سال گذشته و نیز استفاده از تجارب جنبش هاي مشابه در برخی کشورهاست به قلم آوریم. پیشنهادات حاضر، حاصل بحثهاي متعدد در میان گروهی […]