سید محمد ابراهیمی، از مصادیق شکنجه در گزارش احمد شهید، به اتهام ارتباط با گزارشگر ویژه سازمان ملل، محاکمه می شود!

Posted on آوریل 8, 2015

0


فعالان در تبعید: سید محمد ابراهیمی، فعال حقوق بشر در حوزه حقوق زنان و از اعضای «کمیته مادران عزادار پارک لاله»، که بعد از پنج سال حبس، برای اولین بار از زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شده بود، برای محاکمه در خصوص اتهام ارتباط با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران، به […]

via RSS

via RSS

Advertisements
Posted in: ایران