شهروندی دیگر با دخالت ماموران سردار قالیباف، کشته شد!

Posted on آوریل 6, 2015

0


فعالان در تبعید: همین شهریور سال گذشته بود که ماموران ‏شهرداری تهران‬ پس از ایراد جرح بر کتف مالک ۶۷ ساله یک پارکینگ در تهران، مدعی شدند که او خودزنی کرده! یک ماه قبل از آن نیز، علی چراغی، کارگر ۴۱ ساله ساکن تهران، توسط ماموران سدمعبر شهرداری به قتل رسیده بود! بنا بر اطلاع […]

via RSS

via RSS

Advertisements
Posted in: ایران