عکس: اعتراض خانواده قربانیان کشتی غرق شده در کره جنوبی

Posted on آوریل 5, 2015

0


خانواده قربانیان کشتی که سال گذشته در کره جنوبی غرق شد، در اعتراض به اقدام دولت مبنی بر دادن خسارت بجای تحقیقات بیشتر، سر خود را تراشیدند.

گاردین

via RSS

via RSS

Advertisements
Posted in: ایران