حمله انتحاری به اتوبوس زائران ایرانی در شمال بغداد

Posted on آوریل 3, 2015

0


به گزارش آسوشیتدپرس مقام های عراقی می گویند که یک بمبگذار انتحاری به یک اتوبوس حامل زائران ایرانی در شمال بغداد حمله کرده و ده نفر را کشته است. بنابه این گزارش مقام های پلیس – که از آنها نام برده نشد – گفتند که حمله در شهر تاجی در ۲۰ کیلومتری شمال پایتخت عراق و زمانی روی داد که زائران در یک ایستگاه سوختگیری درحال پیاده شدن از اتوبوس بودند. مقام های بیمارستانی گفتند که دو زن ایرانی و یک راننده عراقی اتوبوس در میان کشته ها هستند. حداقل ۱۴ زائر ایرانی در این حمله زخمی شده اند. بنابه این گزارش زائران پس از زیارت از شهر سامره که برای شیعیان مقدس است برمی گشتند. هنوز کسی مسئولیت این حمله را عهده نگرفته اما گروه های تندروی سنی از جمله داعش شیعیان را مرتد و مستحق مرگ می دانند.

via RSS

via RSS

Advertisements
Posted in: ایران