عکس: حضور چند نوجوان در ویدیوی جدید داعش

Posted on مارس 30, 2015

0


ویدیوی تازه‌ داعش گروهی پسر نوجوان را در شهر حماه سوریه نشان می‌دهد که در بریدن سر هشت مرد که گفته می‌شود علوی بوده‌اند مشارکت دارند.

بی بی سی

via RSS

via RSS

Advertisements
Posted in: ایران